Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
FE 201 Genel Mikrobiyoloji 3 2 4 6
FE 211 Madde ve Enerji Denklikleri 2 2 3 6
FE 250 On kosul Analitik Kimya 3 2 4 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
FE 212 Akışkanlar Mekaniğine Giriş 3 0 3 6
FE 260 On kosul Organik Kimya 2 2 3 5
FE 270 On kosul Gıda Kimyası 3 2 4 6
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
FE 251 Termodinamik 2 2 3 5
FE 301 Isı Transferi 2 2 3 5
FE 311 On kosul Gıda Teknolojisi I 3 2 4 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
FE 202 On kosul Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 4 6
FE 302 On kosul Temel İşlemler 3 2 4 8
FE 304 Kütle Transferi 3 0 3 7
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
FE 312 On kosul Gıda Teknolojisi II 3 2 4 6
FENG 497 On kosul Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 5
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 4
FE 402 Gıda Proses Tasarım 2 2 3 6
FENG 498 On kosul Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 301 Biyomalzeme 2 2 3 5
BME 307 Biyosensörler 3 0 3 5
FE 213 Gıda Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
FE 332 Biyokimya 3 0 3 5
FE 350 On kosul Fermantasyon Teknolojisi 3 0 3 5
FE 360 On kosul Enstrümental Analiz 2 2 3 5
FE 410 Araştırma ve Geliştirme Projeleri 2 2 3 5
FE 414 Gıda Mühendisliği Ekonomisi 3 0 3 5
FE 430 Gıdalarda Raf Ömrü 3 0 3 5
FE 431 Gıda Ambalaj Sistemleri 3 0 3 5
FE 440 Ambalaj Malzemelerinde Geri Dönüşüm 2 2 3 5
FE 450 Gıda Ambalaj Malzemeleri 2 2 3 5
GBE 201 Mikrobiyal Biyoteknoloji 2 2 3 6
GBE 202 Biyomühendisliğin Temelleri 2 2 3 5
GBE 204 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 2 3 6
GBE 303 Biyotransport Olayları 3 0 3 6
GBE 305 Protein Kimyası 2 2 3 6
GBE 307 Biyoteknoloji 2 2 3 6
ID 340 Gıda Ambalaj Tasarımı 2 2 3 4
IE 329 Yalın Üretim 3 0 3 5
IE 340 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
IE 345 Teknolojide Yenilikçilik 3 0 3 5
IE 346 Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 5
IE 372 Proje Yönetimi 3 0 3 5
IE 375 Finansal Mühendislik 3 0 3 5
IE 444 Mühendislik ve Bilişim Etiği 3 0 3 4
MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik 3 0 3 6
MATH 207 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
MATH 208 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş II 2 2 3 5
MATH 236 On kosul Mühendislik İstatistiği 3 0 3 6
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
MATH 250 On kosul Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler 3 0 3 6
MATH 280 On kosul Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
ME 202 Malzeme Bilimi 2 2 3 5
ME 440 Biyo Malzemeler 2 2 3 5
ME 460 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 2 2 3 5
Diğer Notlar

2018-2019 öğretim yılından itibaren tüm Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yukarıdaki öğretim planı uygulanacaktır. Ancak ön koşul uygulamaları, 2018-2019 öğretim yılında 1. sınıfa başlayan öğrencilerden itibaren geçerli olacaktır.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 12 adet seçmeli (ELEC) ders almakla yükümlüdür. Bunların 4 tanesi üniversite seçmelisi (ELEC 001, ELEC 002, ELEC 003 ve ELEC 008), geri kalanları ise teknik seçmelidir. Teknik seçmeli derslerin en az 4 adeti FE kodlu olmalıdır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı