Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I 2 2 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
FE 201 Genel Mikrobiyoloji 3 2 4 6
FE 211 Madde ve Enerji Denklikleri 2 2 3 6
FE 250 On kosul Analitik Kimya 3 2 4 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
FE 212 Akışkanlar Mekaniğine Giriş 3 0 3 6
FE 260 On kosul Organik Kimya 2 2 3 5
FE 270 On kosul Gıda Kimyası 3 2 4 6
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
FE 251 Termodinamik 2 2 3 5
FE 301 Isı Transferi 2 2 3 5
FE 311 On kosul Gıda Teknolojisi I 3 2 4 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ENG 310 On kosul İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
FE 202 On kosul Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 4 6
FE 302 On kosul Temel İşlemler 3 2 4 8
FE 304 Kütle Transferi 3 0 3 7
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ENG 410 On kosul Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
FE 312 On kosul Gıda Teknolojisi II 3 2 4 6
FENG 497 On kosul Çok Disiplinli Mühendislik Projeleri 2 2 3 6
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 5
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 4
FE 402 Gıda Proses Tasarım 2 2 3 6
FENG 498 On kosul Mühendislik Bitirme Projesi 0 6 3 6
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 301 Biyomalzeme 2 2 3 5
BME 307 Biyosensörler 3 0 3 5
FE 213 Gıda Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
FE 332 Biyokimya 3 0 3 5
FE 350 On kosul Fermantasyon Teknolojisi 3 0 3 5
FE 360 On kosul Enstrümental Analiz 2 2 3 5
FE 410 Araştırma ve Geliştirme Projeleri 2 2 3 5
FE 414 Gıda Mühendisliği Ekonomisi 3 0 3 5
FE 430 Gıdalarda Raf Ömrü 3 0 3 5
FE 431 Gıda Ambalaj Sistemleri 3 0 3 5
FE 440 Ambalaj Malzemelerinde Geri Dönüşüm 2 2 3 5
FE 450 Gıda Ambalaj Malzemeleri 2 2 3 5
GBE 201 Mikrobiyal Biyoteknoloji 2 2 3 6
GBE 202 Biyomühendisliğin Temelleri 2 2 3 5
GBE 204 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 2 3 6
GBE 303 Biyotransport Olayları 3 0 3 6
GBE 305 Protein Kimyası 2 2 3 6
GBE 307 Biyoteknoloji 2 2 3 6
ID 340 Gıda Ambalaj Tasarımı 2 2 3 4
IE 329 Yalın Üretim 3 0 3 5
IE 340 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
IE 345 Teknolojide Yenilikçilik 3 0 3 5
IE 346 Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 5
IE 372 Proje Yönetimi 3 0 3 5
IE 375 Finansal Mühendislik 3 0 3 5
IE 444 Mühendislik ve Bilişim Etiği 3 0 3 4
MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik 3 0 3 6
MATH 207 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
MATH 208 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş II 2 2 3 5
MATH 236 On kosul Mühendislik İstatistiği 3 0 3 6
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
MATH 250 On kosul Mühendisler İçin Doğrusal Cebir 3 0 3 6
MATH 280 On kosul Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
ME 202 Malzeme Bilimi 2 2 3 5
ME 440 Biyo Malzemeler 2 2 3 5
ME 460 On kosul Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 2 2 3 5
Diğer Notlar

Öğrencilerin mezun olabilmesi için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Öğrencilerin mezun olmak için 8 Adet Teknik Seçmeli, 4 Adet Serbest Seçmeli olmak üzere toplam 12 Seçmeli ders alması gerekmektedir.

Teknik seçmeli dersler: En az 4 tanesi FE kodlu dersler olmak üzere AE, BME, CE, CIVE, EEE, FE, GBE, IE, MCE, ME, SE, MATH, PHYS kodlu 2 veya daha üst sınıf derslerinden ve/veya MATH150 seçilebilir.

Serbest seçmeli dersler: GED (Genel Eğitim) ve zorunlu ikinci yabancı dil dersleri hariç olmak üzere üniversite genelinde açılan ve İngilizce olarak verilen lisans düzeyindeki derslerden seçilebilir (serbest seçmeli dersler, teknik seçmeli derslerden de seçilebilir)

Önemli Notlar:

1.Alınacak Teknik ya da Serbest seçmeli derslerin AKTS kredilerine dikkat edilmesi önemlidir. Alınması gereken seçmeli ders AKTS kredisinden daha düşük kredili bir seçmeli ders seçilmemesi gereklidir, aksi halde toplamda 240 AKTS’lik ders alma zorunluluğu ihlal edilecek ve mezuniyet koşulları sağlanamayacaktır.

2.Teknik Seçmeli, Serbest Seçmeli ya da GED dersleri seçilirken, seçilecek derslerin izlencesi mutlaka incelenmelidir ve müfredatta alınan ya da alınacak derslerle aynı, benzer ya da daha az kapsamlı olup olmadığı içerik açısından kontrol edilmelidir. Bu tip durumlarda seçilen dersler herhangi bir seçmeli ders (Teknik Seçmeli, Serbest Seçmeli, ya da GED) olarak sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği yerine getirmeyecektir. Bu durumda olan dersleri seçmeyiniz. Örnek olarak;  MATH 153 alan ya da alacak bir öğrenci MATH101, MATH102 derslerini seçmeli olarak seçerse bu dersler herhangi bir mezuniyet koşuluna sayılmayacaktır. İkinci bir örnek olarak, SE115 dersi alan bir öğrenci SE113 kodlu dersi seçerse aynı şekilde içerik açısından daha az kapsamlı olduğu için teknik veya serbest seçmeli ders olarak kabul edilmeyecektir. CIVE 201 Mühendislik Mekaniği I: Statik dersini alan bir öğrenci ME 205 Statik dersini alırsa aynı şekilde herhangi bir seçmeli ders yerine sayılmayacaktır. Tereddüt edilen durumlarda öğrenciler danışmanlarından bilgi alabilirler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.