GBE 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GBE 201
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı endüstride kullanılan doğal ve genetiği değiştirilmiş mikroskobik canlılar hakkında bilgi edinmek ve bunların zirai, medikal ve çevre biyoteknolojilerinde kullanım alanlarını görmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroorganizmaların biyoteknolojide kullanım alanlarını tanımlayabilecek,
  • Mikroorganizmalarda gen manipülasyon tekniklerinin teorik bilgisini edinecek,
  • Belirli bir uygulamada hangi tekniği kullanacağını belirleyebilecek,
  • Mikroorganizmaların değişik kullanım alanlarını açıklayabilecek,
  • Mikroorganizmaları mevcut üretim süreçlerini iyileştirmede kullanmayı tartışabilecektir.
Ders Tanımı Mikroorganizmalar ve zirai, medikal ve çevre biyoteknolojilerinde kullanım alanları

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Chapter 1
2 Mikrobiyal Ürün Taraması Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Chapter 1
3 Biyoproses Teknolojisi Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Chapter2
4 Gen Manipülasyonu Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Chapter 4
5 Besin Üretiminde Mikroorganizmalar Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Part II
6 Besin Üretiminde Mikroorganizmalar Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Part II
7 1.Vize
8 Tarımsal Biyoteknolojide Mikroplar Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Part III
9 Tarımsal Biyoteknolojide Mikroplar Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Part III
10 Medikal Biyoteknolojide Mikroplar Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Part IV
11 Çevre Biyoteknolojisinde Mikroplar Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Part V
12 2.Vize
13 Alternatif Enerjide Mikroplar Microbial Biotechnology: Principles and Applications - Part VI
14 Alternatif Enerjide Mikroplar Makaleler
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Kun Lee, Yuan. MicrobialBiotechnology: Principlesand Applications,World Scientific Publishing Company, 2013.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
15
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
5
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
155

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest