FE 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Madde ve Enerji Denklikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 211
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel mühendislik ve gıda mühendisliği dersleri için bir temel oluşturulması, madde ve enerji denklikleri problemlerinin tanımlanması ve çözülmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislik süreçleri ve hesaplamalarının prensipleri için temel bir anlayış geliştirebilecek
  • Madde denkliğinin içeriği, nasıl uygulanacağı ve önemini anlayabilecek
  • Enerji ve ısı kavramlarını ve önemlerini, gaz ve buhar kavramlarını, su buharının önemini ve özelliklerini kavrayabilecek
  • Isı denkliğinin içeriğini, nasıl uygulandığını ve önemini öğrenilebilecek
Ders Tanımı Bu ders birim ve boyut sistemlerini, problem çözümünün temellerini, kimyasal reaksiyon içeren ve içermeyen işlemlerdeki madde denkliklerini, gazlar ve buharlar, enerji denklikleri, buhar tablolarının kullanımı, eş zamanlı madde ve enerji denkliklerini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Mühendislik hesaplamalarında genel yöntemler
2 Boyutlar ve birimler, birim sistemleri, birimlerin çevrimi ve boyut uyumu Ön okuma
3 Temel ve türetilmiş birimler, yoğunluk, derişim, kuvvet, basınç, sıcaklık kavramları Ön okuma, problem çözme
4 Problem çözme ve canlandırma, süreç ve temel kavramları, süreç çeşitleri, süreçlerin çalışma koşulları Ön okuma, problem çözme
5 Yatışkın koşullarda madde ve enerji denklikleri problemleri, yatışkın koşullarda geri-besleme, geri-dönüşüm ve atık Ön okuma, problem çözme
6 1.Ara sınavı, Sınav sorularının yanıtlanması Problem çözme
7 Yanma, tepkiyen, ürün, dönüşüm kavramları Ön okuma, problem çözme
8 Yanma, tepkiyen, ürün, dönüşüm kavramları Ön okuma, problem çözme
9 Gaz kavramı ve ideal gaz yasası Ön okuma, problem çözme
10 Buhar kavramı ve faz diagramları Ön okuma, problem çözme
11 2.Ara sınavı, Sınav sorularının yanıtlanması Problem çözme
12 Enerji, ısı, ısı kapasitesi ve entalpi, Buhar çizelgeleri Ön okuma, problem çözme
13 Yatışkın süreçlerde ısı denklikleri Ön okuma, problem çözme
14 Eş zamanlı madde ve ısı denklikleri Ön okuma, problem çözme
15 Dersin özeti ve değerlendirmesi Ön okuma
16 Final sınavı Problem çözme

 

Dersin Kitabı Esin A., (1993). Material and Energy Balances in Food Engineering, METU Press.
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. Himmeblau, D. M., (1982). Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Prentice-Hall. 2. Singh R. P. and Heldman, D. R., (2002). Introduction to Food Engineering, 3rd ed., Academic Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest