BME 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyosensörler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 307
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı modern tıpta kullanılmakta olan biyosensörlerin tanınması çalışmasıdır. Derste önce enzim, antikor ve nükleik asit temelli biyosensörler tantılıp, biyosensörlerin potansiyometrik, amperometrik ve optometrik temelleri tartışılacaktır. Son olarak biyosensör teknolojilerinin geleceği tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyosensör ve ilgili tanımları açıklayabilecek
  • Elektrokimyasal temel bilimine ait prensipleri tanımlayabilecek
  • Biyosensörlerin çalışma prensiplerini açıklayabilecek
  • Farklı parametrelerin tespitine yönelik biyosensör seçimi yapabilecek
  • Yeni parametreler için biyosensör geliştirme problemlerini çözümleyebilecek
  • Biyosensörlerde kullanılan potansiyometrik, kalorimetrik, optik vb. teknolojileri hakkında tartışabilecek
  • Biyosensör teknolojilerindeki trendler ve yenilikler hakkında tartışabilecektir.
Ders Tanımı Biyoelektronik cihazlar ve temel çeviriciler. Tayin Edilen Maddeler. Biosensör Düzenleyicileri: Potansiyometrik (Cam, Sıvı, Katı Hal Membran, Gaz Duyarlı Membran Elektrodlar), Amperometrik. Optik, Floresan,, Kalorimetrik, ve Diğer Düzenleyici Sistemler. Enzim Elektrodları, Substrat Elektrodları. İmmun Sensörler, aptamer bazlı sensörler, Biyosensörlerde yeni yaklaşımlar konularıı kapsar

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyosensörlere giriş F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1,, Chapter 1
2 Enzim temelli tanı F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 3
3 Enzim sensörlerinin matematiksel modellenmesi F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1,Chapter 4
4 Çekim temelli tanı - antikorlar F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1,Chapter 6
5 Çekim temelli tanı –nükleik asitler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 7
6 Termokimyasal sensörler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 9
7 Gerilim ölçümüne ilişkin sensörler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 10
8 Ara sınav / Midterm
9 Akım ölçümüne ilişkin sensörler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 14
10 Optik biyosensörler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 18
11 Floresan sensörlerin yapımı Pier Andrea Serra (editor), Biosensors – Emerging Materials and Applications, 2011, ISBN 978-953-307-328-6, Chapter 7
12 Aptamer sensörler Pier Andrea Serra (editor), Biosensors – Emerging Materials and Applications, 2011, ISBN 978-953-307-328-6, Chapter 12
13 Otofaji ölçümü Pier Andrea Serra (editor), Biosensors – Emerging Materials and Applications, 2011, ISBN 978-953-307-328-6, Chapter 19
14 Kanser biyo-işaretleri için biyosensörler Pier Andrea Serra (editor), Biosensors – Emerging Materials and Applications, 2011, ISBN 978-953-307-328-6, Chapter 23
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller Jeong-Yeol Yoon, Introduction to Biosensors - From Electric Circuits to Immunosensors, Springer, 2013, ISBN 978-1-4419-6022-1 Pier Andrea Serra (Editor), Biosensors, 2010, ISBN 978-953-7619-99-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest