ID 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Ambalaj Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ID 340
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin tamamlanması sonucunda öğrenciler; gıda ambalajlama tasarımının bilimsel ve teknik yönleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, gıda ambalajlamanın ve ambalaj tasarımının gıda açısından önemi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
  • Öğrenci, paketleme materyalinin yapısı, özellikleri ve uygulamaları hakkında fikir sahibi olabilecektir.
  • Öğrenci, gıda, ambalaj, çevre ve tasarım etkileşimlerini çözümleyebilecek ve gıda muhafaza açısından paketleme ve tasarımın avantaj ve dezavantajını değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, gıda muhafaza açısından paketleme ve tasarımın avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, gıda ürünleri için uygun ambalaj ve tasarım seçimindeki faktörleri ayırt edebilecektir.
  • Öğrenci, çeşitli gıda ürünleri ile temas eden ambalaj malzemelerinin nasıl etkileştiğini, ürünlerin kalitesinin ve raf ömrünün arttırılması açısından değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriği, gıda ambalajlama tasarımı ile ilgili terminoloji, ambalaj malzemelerinin özellikleri ve fonksiyonları, etkileşimleri, tasarım, uygulamalar ve yasal düzenlemeleri kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda ambalaj tasarımı ve ambalajlamanın işlevleri Yok
2 Gıdalardaki bozulmalar, gıda muhafaza ve işleme teknikleri Ön okuma
3 Gıda, ambalaj, çevre ve tasarım etkileşimleri Ön okuma
4 Ambalaj malzemeleri: yapısı, özellikleri, uygulamaları Ön okuma
5 Ambalaj malzemeleri: yapısı, özellikleri, uygulamaları Ön okuma
6 Gıda muhafazası açısından ambalajlama ve tasarımın avantajları ve dezavantajları Ön okuma
7 Ara Sınav Ön okuma
8 Çevresel faktörlere duyarlı gıdalar için ambalaj tasarımı Ön okuma
9 Aktif ve Antimikrobiyal gıda ambalajlama ve tasarım Ön okuma
10 Akıllı gıda ambalajlama ve tasarım Ön okuma
11 Ambalaj atıkları, ambalajların geri dönüşümü ve geri kullanımı, biyobozunurluk Ön okuma
12 Güvenlik ve yasal düzenlemeler Ön okuma
13 Proje değerlendirmesi ve sunumlar Yok
14 Dönemin gözden geçirilmesi Yok
15 Dönemin gözden geçirilmesi Yok
16 Dönemin gözden geçirilmesi Yok

 

Dersin Kitabı Food Packaging: Principles and Practice, Robertson, G.L., 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2006.
Önerilen Okumalar/Materyaller A Handbook of Food Packaging, Paine, H.Y., Paine F.A., Aspen Publishers, Inc., New York, 1995. Food Packaging Technology, Bureau, G., Multon, J.L., VCH Publishing. Berlin, 1996. Innovations in Food Packaging, Han, J. H., Food Science and Technology International Series, Elsevier Academic Press, California, 2005.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest