GBE 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomühendisliğin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GBE 202
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyomühendislik yaklaşımlarının uygulandığı değişik alanları öğrenciye tanıtmak ve bu alanlardaki problemleri çözmek için gerekli teknik altyapıyı anlatmaktır. Ayrıca biyomühendislik çözümlerinin global ve sosyal etkisi, biyomühendislikte etik konuları da tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomühendislik alanı ile ilgili teorik altyapıyı açıklayabilecek.
  • Biyomühendislik uygulama alanlarını ayırt edebilecek.
  • Biyomühendislikte tasarım prensiplerini tanımlayabilecek.
  • Biyomühendislik teknikleri ile ilgili çözülebilecek problemleri tanımlayabilecek.
  • Biyomühendislikte etik problemleri tartışabilecek.
Ders Tanımı Biyomühendislik temel prensipleri, uygulama alanları

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre yapısı ve organeller Molecular Biology of the Cell - Chapter 1, 2
2 Hücre membranı ve hücrede transport An Introduction to Biomedical Engineering - Chapter 3
3 Hücre-hücre iletişimi ve ECM Molecular Biology of the Cell - Chapter 19
4 Hücre büyümesi ve ölümü An Introduction to Biotechnology,Chapter 5
5 Dokularda rejenerasyon ve iyileşme An Introduction to Biotechnology - Chapter 17
6 Midterm I
7 3-D Scaffoldlar An Introduction to Biotechnology - Chapter 17
8 Kök hücreler An Introduction to Biotechnology - Chapter 17
9 Kanser Molecular Biology of the Cell, Chapter 20
10 Genetik Analizler An Introduction to Biotechnology, Chapter 12
11 Gen Tedavisi An Introduction to Biotechnology ,Chapter 13
12 Midterm II
13 Transgenik organizmalar An Introduction to Biotechnology ,Chapter 18
14 Biyoyakıtlar An Introduction to Biotechnology ,Chapter 16
15 Biyomühendislikte Etik Konular An Introduction to Biotechnology ,Chapter 19
16 Final

 

Dersin Kitabı Domach, Michael. IntroductiontoBiomedicalEngineering. PrenticeHall/Pearson, 2010
Önerilen Okumalar/Materyaller Richards-Kortum, Rebecca. BiomedicalEngineeringfor Global Health. Cambridge UniversityPress, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest