ME 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzeme Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 202
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere malzemelerin sınıflandırılması ve yapısal özellikleri, reaksiyon kinetiği ve faz dönüşüm prensipleri ile ilgili bir temel oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kristal malzemeleri ve amorf malzemelerin farkını açıklayabileceklerdir.
  • Malzemelerin kristal yapılarını çizerek latis parametrelerini hesaplayabileceklerdir
  • Metalik, seramik ve polimerik yapılarda kusurları açıklayıp kusurlarla ilgili problemleri çözebileceklerdir.
  • Malzemelerin mekanik özelliklerini açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı Kristal yapılar, Difraksiyon, polimer kimyası, yapisal kusurlar, difüzyon, kırılım, faz diyagramları, faz dönüşümleri

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Karakterizasyonu, Modern Malzemelerin İhtiyaçları, Atomun Yapısı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 1
2 Malzemelerin Karakterizasyonu, Modern Malzemelerin İhtiyaçları, Atomun Yapısı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 3
3 Yüzey Merkezli Kübik Kristal Yapılar, Hacim Merkezli Kristal Yapılar, Hekzagonal Sıkı Paket Kristal Yapılar, Seramik Kristal Yapılar Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 4
4 Difraksiyon, Bragg Kanunu Difraktometre Teknikleri, Hidrokarbonlar, Polimerler, Polimer Kimyası Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 4 Bölüm 5 – Ders Kitabı
5 Metallerde Noktasal Kusurlar, Seramiklerde Noktasal Kusurlar, Polimerlerde Noktasal Kusurlar Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.Bölüm 6
6 Mikroskobik Teknikler, Difüzyon Mekanizmaları, Zamana Bağlı Olmayan Difüsyon, Zamana Bağlı Olan Difüzyon, Yarı İletken Malzemelerde Difüzyon, İonik ve Polimerik Malzemelerde Difüzyon Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 6 – Ders Kitabı Bölüm 7– Ders Kitabı
7 Gerilme, Şekil Değiştirme, Elastik Deformasyon, Plastik Deformasyon, Sertlik Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 8
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Tasarım ve Güvenlik Faktörleri, Dislokasyon, Plastik Deformasyonlar, Kayan Sistemler, Polikristal Malzemelerde Deformasyon Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 8 ve Bölüm 9
10 Metallerde Güçlendirme Mekanizmaları, Yeniden Kristalleşme, Tane Büyümesi, Kırılma Prensipleri, Sürekli Kırılma, Gevrek Kırılma, Kırılma Mekanizmasının Prensipleri Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 9
11 Döngüsel Gerilmeler, S-N Eğrileri , Genelleştirilmiş Sünme Davranışı, Veri Extrapolasyonu Yöntemleri, Alaşımlarda Yüksek Sıcaklık Kullanımı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 10
12 Döngüsel Gerilmeler, S-N Eğrileri , Genelleştirilmiş Sünme Davranışı, Veri Extrapolasyonu Yöntemleri, Alaşımlarda Yüksek Sıcaklık Kullanımı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 10
13 Tekrar
14 Tekrar
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı

Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Foundations of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, 4E, McGraw-Hill, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest