MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Mezunlar gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm fabrikalarda, üretimde, gıda analizi ve araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyeti gösteren laboratuarlarda, endüstriyel boyutta yeme-içme hizmeti veren işletmelerde, kamu sektöründe çalışma imkânlarına sahiptirler. Konunun önemi nedeniyle mezunlar, gıda güvenliği konusunda akademik, profesyonel ve hobi amaçlı eğitim kurumlarında eğitmenlik yapabilecektir. Ayrıca, bölüm mezunları için Türkiye’de ve dünyada tüm araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak çalışma imkânı bulunmaktadır.

Gıda Mühendisliği bölümü mezunları değişik pozisyonlarda görev ve sorumluluk alabilecek donamına sahip olacaklardır. Görev alabilecekleri pozisyonlar şu şekilde sıralanabilir:  gıda mühendisi; Ar-Ge (araştırma-geliştirme) mühendisi; gıda üretim mühendisi; sorumlu müdür; kalite kontrol uzmanı, gıda malzemeleri satış müdürü; gıda mikrobiyologu; gıda ürünleri danışmanı; gıda ürünleri geliştirme uzmanı; ambalaj uzmanı; gıda güvenliği müfettişi; tahıl uzmanı; süt ürünleri uzmanı; et ürünleri uzmanı; tat (flavor) kimyageri; doğal ürünler konusunda araştırmacı; fabrika müdürü vb. gibi.