ISE 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Envanter Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISE 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
  ISE 216 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel envanter planlama problemlerini tanıtmak ve çözüm yöntemleri konusunda bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Envanter planlama problemlerini formüle edebilecektir
  • Envanter planlama problemlerini çözmek için çeşitli tekniklere hakim olabilecektir
  • Sisteme en uygun çözüm yöntemini kullanabilecektir
  • Bulduğu sonucun performans analizini yapabilecektir
Tanımı Bu dersin konuları arasında envanter planlamasının önemi, bir ve daha fazla ürünün envanter planlaması ile özel sınıflara giren ürünlerin envanter planlaması problemleri bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Envanter planlamanın bağlamı ve önemi Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 1 ve 3
2 Sabit talebi olan ürünler için sipariş miktarı Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 5
3 Miktar indirimleri. Enflasyon. Sipariş miktarları üzerindeki sınırlar Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 5
4 Talebi zamanla değişkenlik gösteren ürünler Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 6
5 Rassal talebi olan ürünler
6 Rassal talebi olan ürünler Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 7
7 Rassal talebi olan ürünler: (s,Q), (R,S) sistemleri Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 7
8 A ve C sınıfı ürünler için envanter planlama Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 8 ve 9
9 ARA SINAV
10 Özel üretim ve dayanıksız mallar Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 10
11 Tek bir stok noktasında eşgüdümlü yeniden doldurma Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 11
12 Tedarik zinciri yönetimi. Çok kademeli envanterler: Belirli talep. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 12
13 Çok kademeli envanterler: Rassal talep Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Bölüm 12
14 Sınıf içi çalışma
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Edward A. Silver, David F. Pyke, Rein Peterson, Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley.
Diğer Kaynaklar Ders notları ve slaytlar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
111

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest