IE 222 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Üretim Sistemleri Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 222
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  IE 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere, sistem yaklaşımıyla üretim sistemleri çeşitliliğinin nasıl analiz edilebileceğini öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı temel üretim sistemlerini ayırtedebilecektir
  • Tahminlemenin temel yöntemlerini üretim sistemlerinde uygulayabilecektir
  • Proje yönetiminin temel yöntemlerini uygulayabilecektir
  • Tesis ve yerleşim planlaması temel bilgi ve yöntemlerini üretim sistemlerinde en iyi yerleşimi elde etmek için uygulayabilecektir
Tanımı Bu ders öğrencilere üretim sistemlerini tanıtmaktadır. Özellikle üretim sistemlerinin tasarımı ile ilgilenmektedir. Üretim sistemlerinde ,detaylandırılmış herhangi bir iş yapılmadan once, üretim sisteminin tasarımı , sistem bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Üretim sistemi tasarımının bölümleri ve yönetimi arasındaki ilişkilere önem verilmelidir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Strateji, Rekabet ve Üretim sistemleri Ders Kitabı bölüm 1
2 Tahminleme Ders Kitabı bölüm 2
3 Tahminleme + HW 1 Ders Kitabı bölüm 2
4 Tahminleme + Quiz 1+ HW 2 Ders Kitabı bölüm 2
5 Bütünleşik Planlama + HW 3 Ders Kitabı bölüm 3
6 Bütünleşik Planlama + HW 4 Ders Kitabı bölüm 3
7 Bütünleşik Planlama; Genel Bakış + Quiz 2 + HW 5 Ders Kitabı bölüm 3
8 Ara Sınav
9 Envanter Planlama - Belirli Talep + HW 6 Ders Kitabı bölüm 4
10 Envanter Planlama - Belirli Talep + Quiz 3 + HW 7 Ders Kitabı bölüm 4
11 Envanter Planlama - Belirli Talep + HW 8 Ders Kitabı bölüm 4
12 Envanter Planlama - Belirsiz Talep + Quiz 4 + HW 9 Ders Kitabı bölüm 5
13 Genel Bakış + Quiz 5 + HW 10
14 Genel Bakış
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Production and Operations Analysis, 6th ed., Steven Nahmias, McGrawHill / Irwin.
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
1
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest