FE 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Isı Transferi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 301
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Isı transferinin temel ilkelerinin ve gıda mühendisliği alanında karşılaşılan ısı transferi problemlerinin çözümü için gerekli bilgilerin verilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Isı transferinin temel ilkelerini ve transferi etkileyen faktörleri tanımlayabilme
  • Isı transferi problemlerini kütle, enerji ve momentum denkliklerini kullanarak çözebilme
  • Kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonun ilkelerini tanımlayabilme
  • Empirik modelleri kullanarak ısı transfer katsayılarını hesaplayabilme
Tanımı Isı transferinin temelleri, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonun prensipleri. Isı transfer katsayılarının değerlendirilmesi için empirik modeller. Gıda mühendisliğinde ısı transferi işlemleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Isı transferi Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
2 Kondüksiyon: Fourier yasası Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
3 Tek boyutlu sistemlerde yatışkın durumlarda kondüksiyon Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
4 İki boyutlu sistemlerde yatışkın durumlarda kondüksiyon: Analitik ve nümerik çözümler Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
5 Geçici ve yatışkın olmayan kondüksiyon. Sonlu farklar yöntemi Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
6 Gözden geçirme ve 1. Ara sınav
7 Çok boyutlu sistemlerde ve yarı-sonsuz, sonsuz geometrilerde yatışkın olmayan kondüksiyon Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
8 Konveksiyon Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
9 Zorlamalı konveksiyon. Hız ve sıcaklık sınır katmanı Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
10 Doğal konveksiyon Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
11 Gözden geçirme ve 2. Ara sınav
12 Konveksiyon uygulamaları Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
13 Radyasyonla ısı transferi Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
14 Kombine ısı transferi Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
15 Genel değerlendirme Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, NY.
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Çengel, Y. 2006. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. McGraw Hill, New York.
Diğer Kaynaklar Incropera, F.P. and Dewitt, D.P. 2001. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley and Sons, Inc., New York, N.Y.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest