BME 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomalzeme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 301
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Biyomedikal Mühendisliği mesleğinin tanıtımı, kapsamı ve tarihçesi hakkında bilgi sunmaktır. Bu kapsamda, Biyomedikal Mühendisliği’nde mühendislik ve temel bilimlerin rolü, bu mühendisliğin insan anatomi ve fizyolojisiyle ilişkisi ve günümüzdeki çalışma alanları işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • medikal ve biyomedikal terimleri açıklayabilecek,
  • biyomedikal mühendisliğindeki elektrik mühendisiliği ile temel mühendislikle ilgili problemleri belirleyebilecek
  • biyomedikal sistemleri modelleyebilecek
  • insan vücudunun biyomekanik özelliklerini açıklayabilecek 

  • biyocihazlar ve sensörleri tanımlayabilecek
  • biyogörüntüleme ve işaret işleme ile ilgili konuları açıklayabilecek 

Tanımı Ders biyomolekülsel ve hücresel özellikler, fizyolojik özellikler, biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve işaret işleme, biyoteknoloji, bağışıklık mühendisliği, biyomateryaller konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Mühendislik Tarihi John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 1)
2 Biyomedikal Mühendisliğinde Moral ve Etik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 2)
3 Anatomi ve Fizyoloji John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 3)
4 Biyomekanik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 4)
5 Biyomateryaller John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 6)
6 Doku Mühendisliği John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 7)
7 Biyoenstrumantasyon ve Biyomedikal Sensörler John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 8,9)
8 Ara sınav
9 Biyosinyaller John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 10)
10 Biyoelektrik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 11)
11 Fizyolojik Modelleme John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 12)
12 Genomiks ve Biyoenformasyon John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 13)
13 Medikal Görüntüleme John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 16)
14 Biyomedikal Optik ve Lazer John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 17)
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005
Diğer Kaynaklar W. Mark Saltzman, Biomedical Engineering. Cambridge University Press, 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
10
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest