GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  • Güncel başlık bulunamadı.
  • Güncel başlık bulunamadı.
  • Güncel başlık bulunamadı.

Dünya nüfusunun hızla artması, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam standartlarının da artması, elde edilen gıda ürünlerinin etkin şekilde işlenmesine, muhafaza edilmesine ve tüketiciye ulaşana kadar korunmasına verilen önemi daha da artırmaktadır. Ülkemizde tarım ve tarıma dayalı sanayinin taşıdığı önem ve gelişme potansiyeli çok açıktır. Türkiye’nin sahip olduğu verimli toprakları, tarıma elverişli iklim yapısı ve bunlara bağlı olarak yetişen tarım ürünlerinin çeşitliliği düşünüldüğünde, tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenerek katma değer kazandırılması açısından ülkemiz olması gereken düzeyde değildir. Ülkemizde etkin ve teknolojik yeniliklere dayanan, dünya standartlarına uygun gıda işlenmesinin yeterli düzeyde olmaması, çok büyük bir gelişme potansiyeli olan bu sektörün hak ettiği yerde olmamasına neden olmuştur. Bu potansiyelin doğru ve planlı uygulamalar sonucu aktif hale getirilmesi için, gıda işleme yöntemlerinin sağlık, gıda güvenliği, çevre ve sosyal etkilerini dikkate alarak hammaddeden tüketime kadar tüm üretim sistemlerinin tasarlanmasını ve işletilmesini sağlayacak şekilde mühendislik bilgi ve becerisi kazandırılmış elemanlara ihtiyaç artmaktadır. İstatistiklere göre tarımın ve tarıma dayalı sanayi ve hizmet kollarının gelişmesiyle birlikte, dünyada önümüzdeki 20 yılda yetişmiş kalifiye eleman talebi arzdan çok daha fazla olacaktır. İhtiyaç duyulan bu mühendislerin, 21. yüzyılın teknolojik gelişmelerine ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel mühendislik bilgilerine sahip, gıda mühendisliği mesleğine ve etiğine uygun mesleki ve kişisel nitelikler kazandırılmış, özgüveni olan, takım çalışmalarına yatkın, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş olması çok önemlidir. Gıda Mühendisliği ders programı, dünyadaki akademik ve teknolojik gelişmelerle paralel ölçüde hazırlanmıştır. Öğrencilerin programın son dönemi gıda endüstrisindeki fabrikalarda uygulamaya yönelik olarak eğitimlerini tamamlamaları, teorik bilgiyi pratiğe aktarabilmeleri açısından çok önemli bir deneyim kazandıracaktır.

MEZUN OLUNCA
Mezunlar gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm fabrikalarda, üretimde, gıda analizi ve araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyeti gösteren laboratuarlarda, endüstriyel boyutta yeme-içme hizmeti veren işletmelerde, kamu sektöründe çalışma imkânlarına sahiptirler. Konunun önemi nedeniyle mezunlar, gıda güvenliği konusunda akademik, profesyonel ve hobi amaçlı eğitim kurumlarında eğitmenlik yapabilecektir. Ayrıca, bölüm mezunları için Türkiye’de ve dünyada tüm araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak çalışma imkânı bulunmaktadır.
Gıda Mühendisliği bölümü mezunları değişik pozisyonlarda görev ve sorumluluk alabilecek donamına sahip olacaklardır. Görev alabilecekleri pozisyonlar şu şekilde sıralanabilir:  gıda mühendisi; Ar-Ge (araştırma-geliştirme) mühendisi; gıda üretim mühendisi; sorumlu müdür; kalite kontrol uzmanı, gıda malzemeleri satış müdürü; gıda mikrobiyologu; gıda ürünleri danışmanı; gıda ürünleri geliştirme uzmanı; ambalaj uzmanı; gıda güvenliği müfettişi; tahıl uzmanı; süt ürünleri uzmanı; et ürünleri uzmanı; tat (flavor) kimyageri; doğal ürünler konusunda araştırmacı; fabrika müdürü vb. gibi.


HABERLER

    Bu bölüme ait haber bulunmamaktadır.