MME 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ambalaj Malzemeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 400
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin ambalaj malzemeleri ve sistemlerinin fiziksel/ kimyasal özelliklerinin tanımasını ve kullanım alanlarının kavramasını sağlamaktır. Öğrencilere ayrıca akıllı ve aktif ambalaj malzemeleri tanıtmayı ve bu tip malzemelerin çeşitli ürünler ile nasıl etkileştiği konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genel olarak ambalaj malzemeleri ve sistemlerini tanımlayabileceklerdir.
  • Toplumda ambalajın rolü ve önemini kavrayabileceklerdir.
  • Farklı özellikteki ambalaj malzemeleri ve sistemlerini kıyaslayabileceklerdir.
  • Ürün-ambalaj- market arasındaki ilişkiyi açıklayabileceklerdir.
  • Ambalaj malzemelerinin çevreye olan etkisi ve sürdürebilirliği ile ilgili konuları tartışabileceklerdir.
Tanımı Ambalajın Fonksiyonu; Ambalaj Sektörüne Genel Bakış; Cam; Metal ve Teneke; Tahta, Kağıt ve Oluklu Mukavva; Plastik Ambalaj Malzemeleri; Gıda ve İçecek Ambalajları; Tıbbi Cihaz ve İlaç Ambalajları; Kozmetik ve Kişisel Bakım Ambalajları; Otomotiv, Endüstriyel, Elektrik ve Elektroniklerin Ambalajları; Ambalaj Makinaları; Kanun ve Yönetmelikleri; Çevreye Etkisi ve Sürdürebilirliği.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ambalaj Fonksiyonu Ambalaj Sektörune Genel Bakış Course Notes
2 Cam Ambalaj Ders Notları
3 Metal ve Teneke Ambalaj Ders Notları
4 Tahta, Kağıt ve Oluklu Mukavva Ambalaj Ders Notları
5 Esnek/Plastik Ambalaj Ders Notları
6 Ara Sınav
7 Ürün-Ambalaj-Market İlişkisi Akıllı ve Aktif Ambalajlama Gıda ve İçecek Ambalajları Ders Notları
8 Product-Package-Market Relationships Intelligent and Active Packaging - Food and Beverage Packaging Ders Notları
9 Ürün-Ambalaj-Market İlişkisi Akıllı ve Aktif Ambalajlama Tıbbi Cihaz ve İlaç Ambalajları Kozmetik ve Kişisel Bakım Ambalajları Ders Notları
10 Ürün-Ambalaj-Market İlişkisi Akıllı ve Aktif Ambalajlama Otomotiv, Endüstriyel, Elektrik ve Elektroniklerin Ambalajları Ders Notları
11 Ambalaj Makinaları Ders Notları
12 Akıllı ve Aktif Ambalajlama Etiket ve Baskı Ders Notları
13 Ambalaj Kanun ve Yönetmelikleri Ders Notları
14 Çevreye Etkisi ve Sürdürebilirliği Ders Notları
15 Genel Tekrar Ders Notları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Ders notları ve sunum slaytları
Diğer Kaynaklar Encyclopedia of Packaging Technology. Third Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.,2010. ISBN 9780470087046 Introduction to Packaging. Harold Hughes, 1st Ed. Kendall Hunt Publishing;2011. ISBN-10: 0757588247

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
13
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest