ME 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 460
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı • yeni gelişen teknolojiler için nanomalzemeleri tanıtmak • nanoteknolojide kullanılan yöntemleri açıklamak • nanomalzemelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nanoteknolojide kullanılan malzeme çeşitlerini açıklayabileceklerdir.
  • Nanomalzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabileceklerdir.
  • Nanoteknolojide kullanılan temel kimya ve fizik prensiplerini hakkında bilgi edinebileceklerdir.
  • Nanomalzemelerin davranışlarını, performanslarını ve kullanım alanlarını kavrayabileceklerdir.
  • Nanoteknolojide kullanılan mikrofabrikasyon tekniklerini yorumlayabileceklerdir.
Tanımı nanomalzemenin tanımı,nanomalzemelerin snıflandırılması, nanomalzemelerin özellikleri, teknolojik uygulamalar, nano kimya

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nanomalzemeye ve nanoteknolojiye giriş, Temel kavramlar Kurs notları
2 Nanomalzemelerin sınıflandırılması Kurs notları
3 Nanomalzeme sentezi Kurs notları
4 Nanomalzeme sentezi Kurs notları
5 Nanomalzemelerin karakterizasyonu ve kullanılan teknikler Kurs notları
6 Tekrar ve Ara Sınav-I
7 Mikroskobik Teknikler Kurs notları
8 Nanokristaller, Nanoteller Kurs notları
9 İki boyutlu malzemeler Kurs notları
10 Nanoteknolojide uygulamalar Kurs notları
11 Tekrar ve Ara Sınav-II Kurs notları
12 Nanoteknolojide uygulamalar Kurs notları
13 Nanomalzemelerin optik özellikleri Kurs notları
14 Nanomalzemelerin optik özellikleri Kurs notları
15 Tekrar Kurs notları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Kurs notları

Diğer Kaynaklar

1. Hakemli dergilerde yayınlanan güncel makaleler. 2. Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group, 2012, 3. Nanoscience, H.E.Schaefer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
8
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest