ME 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyo Malzemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 440
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin biyomedikal uygulamalarda kullanılan malzemeleri tanımasını ve biyomalzemelerin özelliklerini, performanslarını ve kullanım alanlarını kavramasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal uygulamalarda kullanılan malzeme çeşitlerini ve biyomalzemelerin mekanik ve kimyasal özelliklerini açıklayabileceklerdir.
  • Çeşitli uygulamalarda kullanılan biyomalzemelerin mekanik ve kimyasal özelliklerini yorumlayabileceklerdir.
  • Temel biyoloji bilgisi edinebileceklerdir.
  • Biyomalzemelerin vücutta yaratabileceği reaksiyonları ve bunların değerlendirmesini kavrayabileceklerdir
  • Biyomalzemelerin davranışlarını, performanslarını ve kullanım alanlarını kavrayabileceklerdir.
Tanımı Biyomalzemenin tanımı, biyomalzemelerin özellikleri, temel biyoloji bilgileri: Proteinler/Hücreler/Dokular, metalik, polimerik, seramik ve kompozit biyomalzemeler, biyouyumluluk, biyomateryallere karşı konakçı reaksiyonu ve değerlendirilmesi, implant ve ev sahibi sistemin etkilendiği faktörler, biyomalzemelerin uygulama alanları ve günümüzdeki çalışmalar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Özellikleri: Malzemelerin yığın ve yüzey özellikleri. Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 1
2 Biyomalzemelerin Tanımı ve performansı, biyomalzemelerin kısa tarihçesi. Biomaterials An Introduction, Joon Park, R.S. Lakes, 3rd Edition, Springer, 2007. Bölüm 1
3 Temel Biyoloji Bilgileri: Proteinlerin yapısı ve özellikleri. Hücrelerin yüzey yapıları. Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 3
4 Temel Biyoloji Bilgileri: Hücrelerin malzemelerle olan etkileşimleri. Dokular. Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 3
5 Biyomedikal alanda kullanılan malzemeler: Metaller Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 2 Biomaterials An Introduction, Joon Park, R.S. Lakes, 3rd Edition, Springer, 2007. Bölüm 5
6 Tekrar ve Ara Sınav-I
7 Biyomedikal alanda kullanılan malzemeler: Seramikler Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 2 Biomaterials An Introduction, Joon Park, R.S. Lakes, 3rd Edition, Springer, 2007. Bölüm 6
8 Biyomedikal alanda kullanılan malzemeler: Polimerler ve Kompozitler Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 2 Biomaterials An Introduction, Joon Park, R.S. Lakes, 3rd Edition, Springer, 2007. Bölüm 7/8
9 Biyomateryallere karşı konakçı reaksiyonu ve değerlendirilmesi. Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 4
10 Biyomateryallere karşı konakçı reaksiyonu ve değerlendirilmesi. Biyouyumluluk ve implant- ev sahibi sisteminin etkilendiği faktörler. Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 4 Biomaterials An Introduction, Joon Park, R.S. Lakes, 3rd Edition, Springer, 2007. Bölüm 10
11 Tekrar ve Ara Sınav-II
12 Biyomalzemelerin Test Edilmesi Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 5
13 Biyomalzemelerin uygulama alanları ve günümüzdeki çalışmalar. Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm 7 Hakemli dergilerden güncel yayınlar
14 Biyomalzemelerin uygulama alanları ve günümüzdeki çalışmalar. Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press Bölüm Hakemli dergilerden güncel yayınlar
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Biomaterials An Introduction, Joon Park, R.S. Lakes, 3rd Edition, Springer, 2007. Biomaterials Science: An introduction to Materials in Medicine, edited by B.D. Rutner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons, Academic Press

Diğer Kaynaklar

Biomaterials Principles and Applications, Joon Park, Joseph D. Bronzino, CRC Press, 2003. Yüksek impaktlı dergilerde yayınlanan güncel makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
8
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest