ISE 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Proje Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISE 380
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, başarılı proje yönetimi uygulamasının altında yatan temel prensipleri tanıtmak ve öğrencilere yönetimsel bakış açısı kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern proje yönetimi anlayışına sahip olabilecektir
  • Proje planlama konusunda bilgi sahibi olacaktır
  • Proje aşamaları konusunda sayısal veriler toplayarak proje kapsamındaki işlerin çizelgelemesini yapabilecektir
  • Projenin çizelge, bütçe ve yönetim açılarından planlandığı gibi yürüyüp yürümediğini takip edebilecektir
  • Proje yönetimi ve çizelgelemesi yöntemlerini gerçek bir probleme uygulayabilecektir
  • Proje yönetimi üzerine bir yazılım kullanabilecektir
Tanımı Bu dersin konuları arasında proje bütçelemesi, çizelgelemesi, kaynak dağıtımı, takip/ bilgi sistemi ve kontrolü bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Projelerin dünyası Project Management A Managerial Approach, Bölüm 1
2 Stratejik proje seçimi Project Management A Managerial Approach, Bölüm 2
3 Proje yöneticisinin rolü. Ortak çalışma. Project Management A Managerial Approach, Bölüm 3 ve 4
4 Organizasyonda projelerin rolü. Aktiviteleri planlama. Project Management A Managerial Approach, Bölüm 5 ve 6
5 Proje giderleri ve bütçe Project Management A Managerial Approach, Bölüm 7
6 Proje çizelgelemesi Project Management A Managerial Approach, Bölüm 8
7 Proje çizelgelemesi Project Management A Managerial Approach, Bölüm 8
8 Ara sınav
9 Kaynakların projeye dağılımı Project Management A Managerial Approach, Bölüm 9
10 MS Project MS Project yazılımı
11 Proje için bilgi gereksinimleri Project Management A Managerial Approach, Bölüm 10
12 Proje uygulamasının kontrolü Project Management A Managerial Approach, Bölüm 11
13 Projeyi değerlendirme Project Management A Managerial Approach, Bölüm 12
14 Projeyi sonlandırma Project Management A Managerial Approach, Bölüm 13
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Project Management A Managerial Approach, Seventh Edition, Wiley. Ders notları ve slaytlar.
Diğer Kaynaklar Shtub, A., Bard J.F., and Globerson, S. 1994. Project Management: Engineering, Technology and Implementation, Prentice Hall Maylor, H. 2001. Project Management, Prentice Hall Nicholas, J.M., 2000. Project Management: A Managerial Approach, Wiley

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
113

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest