IE 372 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Proje Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 372
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı ; proje yönetiminin temel prensiplerinin öğretilmesi amacı ile başarılı proje yönetimi uygulamalarının anlatılması ve yönetimsel perspektif kazandırılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern proje yönetimini anlayabilecekler.
  • Bir projeyi temel olarak planlayabilecekler
  • Projenin adımlarını belirleyebilecekler
  • Tasarlanan bir projenin zamanlamasını, bütçesini takip ebeilecek ve genel yönetimi başarı ile yapabileceklerdir.
  • Gerçek hayat problemlerini çözmek için proje yönetimini ve planlaması tekniklerini uygulayabilaceklerdir.
Tanımı Bu ders IE 372 ve ISE 380 ile ilgili konuları kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Projelere ve proje yönetimine giriş Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
2 Stratejik proje seçimi Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
3 Proje yöneticisinin rolü. Ortak çalışma. Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
4 Diğerleri ile çalışmak ve takım olabilmek, projelerin organizasyondaki rolü ve iş aktivitelerinin planlanması Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
5 Proje maliyetleri ve bütçeleri Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
6 Proje aktivitelerinin planlanması Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
7 Proje aktivitelerinin planlanması Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
8 Ara sınav
9 Proje Kaynak Kullanımının Belirlenmesi Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
10 MS Project Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
11 Projelerde Bilgilendirme Yönetimi Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
12 Projenin Değerlendirme ve Tamamlanması Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
13 ÖĞRENCİ SUMMATIVE PREZENTASYONLARI Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
14 ÖĞRENCİ SUMMATIVE PREZENTASYONLARI Vakalar ve Formative Ders İçi Prezentasyonlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Project Management A Managerial Approach, Seventh Edition, Wiley. Ders notları ve slaytlar.
Diğer Kaynaklar Shtub, A., Bard J.F., and Globerson, S. 1994. Project Management: Engineering, Technology and Implementation, Prentice Hall Maylor, H. 2001. Project Management, Prentice Hall Nicholas, J.M., 2000. Project Management: A Managerial Approach, Wiley

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
40
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
27
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest