IE 329 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yalın Üretim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 329
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1950 li yıllarda Toyota fabrikalarında baslayan Yalın üretim felsefesi verimlilik için önemli bir araçtır. Dersin amacı verimli uygulamalar geliştirmek için iş yerlerinden israf (Muda) dediğimiz verimsiz ögeleri yok etmeyi öğretmek ve öğrencilere bu çerçevede düşünce yapılarını geliştirip, işletmelerde Yalın felsefesi doğrultusunda liderlik yapabilmeleri için gerekli donanımı sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yalın düşünceyi ve yalın üretim kavramlarını anlayabilecektir
  • Süreçleri yalın yaklaşımla analiz edebilecektir
  • Yalın uygulamaları Kaizen yöntemi ile zamanlayabilecektir
  • Proses-üretim kalitesinde, iş akışında ve atıkların azaltılmasında iyileştirme elde edebilecektir
  • Teslim süresi optimizasyonunu yalın standardizasyon kullanarak uygulayabilecektir.
Tanımı Yalın üretim terminolojisi; Kazien, 5S, VSM(Değer akış haritalama), Problem Çözme, SMED Kanban ve Çekmeli Sistemler, Standartlarla Çalışma, Destek Süreçlerde Yalın Yönetim

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdeal sistemler Ders notları
2 Yalın terminolojisi ve İsraflar Ders notları
3 Kaizen, iş yerinin organizasyonu (5S) Ders notları
4 Problem Çözme Ders notları
5 Nokta Kaizen & A3 tekniği Ders notları
6 Görsellerle Yönetim Ders notları
7 TPM (Toplam Verimli Bakım) & Kanban Ders notları
8 Ara Sınav
9 SMED & Tek Parça Akışı Ders notları
10 Standartlarla Çalışma Ders notları
11 Standartlarla Çalışma (Simülasyon) Ders notları
12 VSM (Değer Akış Haritalama) Ders notları
13 VSM (Simulation) Ders notları
14 Destek Süreçlerde Yalın Yönetim Ders notları
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ders notları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Ders notları web sitesinde haftalık olarak güncellenmekte ve tüm kaynaklara ders notlarından ulaşılabilmektedir
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
40
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
52
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest