IE 252 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 252
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  IE 251 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, iki dönemde verilen yöneylem araştırması kursunun ikinci bölümü olup, yöneylem araştırmasının çeşitli uygulama alanlarında karşılaşılan ulaştırma problemleri, ağ optimizasyonu ve tamsayılı optimizasyon problemlerinin modellenmesi ve çözüm yöntemleri konusunda öğrencilere temel bilgilerin verilmesini hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tamsayılı programlama problemleri için matematiksel model oluşturabilecektir
  • Ağ optimizasyonu problemlerinin özel sınıfları için çözüm yöntemlerini kullanabilecektir
  • Ulaştırma ve atama problemlerini modelleyip çözebilecektir
  • Excel ve OPLyazılımlarını kullanarak matematiksel modelleri çözebilecektir
  • Matematiksel model çözümlerinin çıktılarını yorumlayabilecektir
Tanımı Bu derste öğrencilere ulaştırma, atama, aktarmalı ulaştırma ve genel ağ optimizasyonu problemleri ile tamsayılı optimizasyon problemlerin matematiksel modellerinin kurulması, analizi ve bu tip modellerin özel çözüm yöntemleri öğretilmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ulaştırma, atama ve aktarmalı ulaştırma problemleri Chapter 7.1
2 Ulaştırma, atama ve aktarmalı ulaştırma problemleri Chapter 7.2
3 Ulaştırma, atama ve aktarmalı ulaştırma problemleri Chapter 7.5 Quiz #1
4 Ulaştırma, atama ve aktarmalı ulaştırma problemleri Chapter 7.6
5 Ağ optimizasyon problemleri Chapter 8.1, 8.2 Quiz #2
6 Ağ optimizasyon problemleri Chapter 8.3
7 Ağ optimizasyon problemleri Chapter 8.4 Quiz #3
8 Ağ optimizasyon problemleri Chapter 8.5
9 Ara Sınav
10 Tamsayılı programlama problemleri Chapter 9.1, 9.2
11 Tamsayılı programlama problemleri Chapter 9.2 Quiz #4
12 Tamsayılı programlama problemleri Chapter 9.3, 9.4
13 Tamsayılı programlama problemleri Chapter 9.5, 9.6
14 Genel tekrar ve değerlendirme
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, 4th Ed., Duxbury Press, ISBN 0534209718.
Diğer Kaynaklar Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Ninth Edition, 2010 Mc GrawHill, ISBN: 9780071267670. Operations Research. An Introduction, Hamdy A. Taha, Sixth Edition, 1997, PrenticeHall, ISBN 0132811723.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
3
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
43
Final / Sözlü Sınav
1
51
    Toplam
173

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest