IE 251 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyon I-Doğrusal Modeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 251
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  MATH 250 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, iki dönemde verilen yöneylem araştırması kursunun birinci bölümü olup, öğrencilere doğrusal programlamanın hem teorisi hem de çeşitli uygulama alanlarında temel bilgileri vermeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problemin matematiksel modelini oluşturabilecektir
  • Doğrusal problemlerin çözümü için simpleks metodunu kullanabilecektir
  • Problemin eniyi veya iyi çözümlerini bulabilecektir
  • Duyarlılık analizi yapabilecektir
  • Karar vericiye anlaşılır ve mantıklı sonuçlar verebilecektir
  • Excel ve OPL yazılımlarını kullanarak matematiksel modelleri çözebilecektir
Tanımı Bu derste öğrencilere doğrusal programlama modellerinin kurulması, bu modellerin çözüm sürecinin geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritma, ikillik teorisi, duyarlılık analizi ve ikil simpleks algoritma öğretilmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 ve 2: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
2 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
3 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
4 Doğrusal Programlamaya Giriş Bölüm 3: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
5 Ara Sınav
6 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
7 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
8 Simpleks Yöntemi Bölüm 4 ve 5: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
9 Ara Sınav
10 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 6: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
11 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 6: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
12 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 7: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
13 Duyarlılık Analizi ve Dualite Bölüm 8: Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman
14 Genel Tekrar, Tartışma ve Değerlendirme -
15 -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Tenth Edition, 2010 Mc GrawHill, ISBN: 9780071267670.

Diğer Kaynaklar

1. Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, 4th Ed., Duxbury Press, ISBN 0534209718.

2. Operations Research. An Introduction, Hamdy A. Taha, Sixth Edition, 1997, PrenticeHall, ISBN 0132811723.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
12
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
52
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest