FE 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 497
Güz/Bahar
0
4
2
7

Ön Koşul(lar)
  0 4. Sınıf olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, ögrencilerin son üç yıl içerisinde ögrendikleri bilgileri kullanılacağı bir uygulama ortamı saglamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir proje konusu belirlemek için ön çalısma yapabileceklerdir.
  • Proje konusu hakkında literatür araştırması yapabilecektir.
  • Bir problemin çözümü için kavramsal model geliştirebilecektir.
  • Geliştirilen kavramsal modeli bir çözüm uygulamasına dönüştürebilecektir.
Tanımı Bu ders, gerçek bir Gıda Mühendisligi projesinin tanımlanmasını, tasarlanmasını ve gerçeklenmesini içermektedir. Öğrencilerin bireysel olarak veya takım içinde yer alarak tasarladıkları projenin teknik detaylarını görüşmek üzere danışmanları ile düzenli olarak görüşür. Proje dökümantasyonu, yazılı rapor ve sözlü sunum gerekmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Danışman ile toplantı
2 Danışman ile toplantı/Proje seçimi
3 Danışman ile toplantı/Literatür araştırması, problem tanımı ve gereksinim analizi raporu http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
4 Danışman ile toplantı/Literatür araştırması, problem tanımı ve gereksinim analizi raporu http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
5 Danışman ile toplantı/Literatür araştırması, problem tanımı ve gereksinim analizi raporu http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
6 Danışman ile toplantı/ Proje önerisinin hazırlanması http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
7 Danışman ile toplantı/ Proje önerisinin hazırlanması http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
8 Danışman ile toplantı/Proje önerisi verilmesi http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
9 Danışman ile toplantı http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
10 Danışman ile toplantı http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
11 Danışman ile toplantı http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
12 Danışman ile toplantı http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
13 Danışman ile toplantı http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
14 Danışman ile toplantı http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Proje sunumu

 

Dersin Kitabı Dergilerden alınan makaleler
Diğer Kaynaklar http://cs.ieu.edu.tr/SeniorProj/SeniorProjectPolicy.htm

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest