FE 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıdalarda Raf Ömrü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 430
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere gıdalarda raf ömrü tayini ile ilgili temel bilgileri ve raf ömrü stabilitesi ile ilgili mühendislik problemlerini çözme becerisini vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıdaların raf ömrü hesaplama temel ilkelerini ve gıda bozulmasına etki eden faktörleri tanımlayabileceklerdir.
  • Çeşitli gıdalarda raf ömrünü artırabilmek amacı ile geliştirilen ambalaj malzeme ve sistemlerinin karakteristik özelliklerini belirleyebileceklerdir.
  • Çeşitli gıda ürünlerinin raf ömrü hesabı için geliştirilmiş simülasyon modellerini kıyaslayabileceklerdir.
  • Raf ömrü ile ilgili mühendislik problemlerini bağımsız olarak veya takım çalışması yaparak çözebileceklerdir.
  • Farklı bilgi kaynaklarına ulaşma ve fikirlerini açık bir şekilde ifade etme becerisini geliştirebileceklerdir.
Tanımı Gıdalarda raf ömrü tanımı; Raf ömrü ve gıda bozulmalarına etki eden faktörler; Raf ömrü tespit yöntemleri; Raf ömrü tahmini için geliştirilen simulasyon modelleri; Hızlandırılmış raf ömrü analizleri; Şekerlemede, çikolata ve çikolata bazlı ürünlerde, unlu mamullerde, süt ve süt ürünlerinde, et ve et ürünlerinde raf ömrü ve son kullanma süresi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıdalarda raf ömrü tanımı Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 1.
2 Raf ömrü ve gıda bozulmalarına etki eden faktörler Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 1.
3 Su aktivitesi Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 2.
4 Gıdalarda mikrobiyolojik, fiziksel, biyokimyasal bozulma tipleri ve mekanizmaları Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing Bölüm 3-4.
5 Duyusal analiz yöntemleri Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 5.
6 Raf ömrü ile ilgili diğer kavramlar: Faz geçişleri, kristalleşme, bayatlama, lipid oksidasyonu, maillard reaksiyonu Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing Bölüm 6-7.
7 Enzimatik reaksiyonlar, protein, renk, gevreklik kararlılığı Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Bölüm 8.
8 Ara sınav
9 Raf ömrü tespit yöntemleri Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 9.
10 Üretimde zaman ve sıcaklık ilişkileri bazında raf ömrü tahmini Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 9.
11 Raf ömrü tahmini için geliştirilen simulasyon modelleri Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 10, 14-15.
12 Çeşitli gıdalarda raf ömrünü artırabilmek amacı ile geliştirilen ambalaj karakteristik özelliklerinin belirlenmesi Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 14-15.
13 Hızlandırılmış raf ömrü analizleri Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing Bölüm 14-15.
14 Şekerlemede, çikolata ve çikolata bazlı ürünlerde, unlu mamullerde, süt ve süt ürünlerinde, et ve et ürünlerinde raf ömrü ve son kullanma süresi Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 16.
15 Proje Sunumu
16 Genel tekrar Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing, Bölüm 1-16.

 

Dersin Kitabı

Understanding and measuring the shelf-life of food. Steele R. 2004, Woodhead Publishing.

Diğer Kaynaklar

Food Science. 5th Edition. Edited by Norman N. Potter, Joseph H. Hotchkiss. Chapman & Hall. 1995

Food shelf life stability: chemical, biochemical, and microbiological changes. Eskin M., Robinson D.S. 2000. CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, Florida,USA.

The Stability and Shelf-life of Food. Kilcast D., Subramamiam P. 2000.  Woodhead Publishing.

 

Shelf life evaluation of foods. Man D.,Jones A. 2000. Aspen Publishers

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
32
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest