FE 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Proses Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 402
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, proses tasarım ilkelerini tanıtmayı, seçilen gıda üretimi için malzeme ve enerji dengelerini ve kütle transferini nasıl uygulayacağını anlamayı ve üretim kapasitesini, sermaye yatırımını, giderlerini ve maliyetlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel gıda prosesleri için proses tasarım ilkelerini kullanabilecektir.
  • Seçilen gıda üretimi için malzeme ve enerji dengeleri ve kütle transferi ile ilgili bilgileri uygulayabilecektir.
  • Gıda mühendisliği temel işlemlerinin ilkelerini tanımlayabilecektir.
  • Üretim kapasitesini, sermaye yatırımını ve maliyet tahminini belirleyebilecektir.
Tanımı Gıda mühendisliği uygulamaları alanındaki gerekli piyasa araştırması ile ürün ve proses seçimi. Üretim yerinin seçimi ve üretim alanının düzeninin belirlenmesi. Seçilen gıda üretimi için malzeme ve enerji dengeleri ve kütle transferi ile ilgili bilgilerin uygulanması. Üretim kapasitesi, sermaye yatırımı, harcamalar ve maliyetlerin belirlenmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Chapter-1, Chapter-2 Part 1, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003. Chapter-5, ‘‘Introduction to Process Engineering and Design’’, Thakore, Bhatt, Second Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2015.
2 Proses Tasarımın Prensipleri, Proses Tasarım Akış Şemalarının Önemi Chapter-2 Part 1, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003. Chapter-6, ‘‘Introduction to Process Engineering and Design’’, Thakore, Bhatt, Second Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2015.
3 Evaporatör ve Kurutucuların Proses Tasarımı Chapter-6 and 7, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.
4 Isı Değiştiricilerin Proses Tasarımı Chapter-4, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003. Chapter-8, ‘‘Introduction to Process Engineering and Design’’, Thakore, Bhatt, Second Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2015.
5 Ekstraktorların Proses Tasarımı Chapter-9 Part 3, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003. Chapter-9, ‘‘Introduction to Process Engineering and Design’’, Thakore, Bhatt, Second Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2015.
6 Damıtla Colonlarının Proses Tasarımı Chapter-9 Part 2, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003. Chapter-10, ‘‘Introduction to Process Engineering and Design’’, Thakore, Bhatt, Second Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2015.
7 Gözden Geçirme, Birinci Ara Sınav
8 Absorbe Edicilerin Proses Tasarımı Chapter-11, ‘‘Introduction to Process Engineering and Design’’, Thakore, Bhatt, Second Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2015.
9 Membran Ayırıcıların Proses Tasarımı Chapter-10, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.
10 Gıda Üretim Tesisi Tasarımı Chapter-2 Part 4, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.
11 Proje Değerlendirme ve Maliyet Tahmini Chapter-2 Part 5, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.
12 Gözden Geçirme, İkinci Ara Sınav
13 Üretim Tesisi Uygulaması Chapter-2 Part 6, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.
14 Gözden Geçirme Chapter-1 and Chapter 2, Chapters 4, 6, 7, 9 and 10, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.
15 Gözden Geçirme Chapter-1 and Chapter 2, Chapters 4, 6, 7, 9 and 10, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.
16 Gözden Geçirme, Final Projesi

 

Dersin Kitabı

‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.

Diğer Kaynaklar

‘‘Introduction to Process Engineering and Design’’, Thakore, Bhatt, Second Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2015.

 

‘‘Transport Processes & Separation Process Principles’’, Christie John Geankoplis, Fourth Edition, Pearson Education Limited, 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest