FE 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enstrümental Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 360
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  FE 250 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
ve CHEM 100 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, klasik ve enstrümantal analiz teknikleri, organik ve inorganik örneklerin analizleri, endüstride kullanılan enstrümanların çalışma prensipleri konularında bilgi ve uygulama sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enstrümantal analiz için örnek hazırlama ve örneklemeyi yapabileceklerdir
  • Klasik ve enstrümantal analiz metotlarını tanımlayabileceklerdir
  • Optik enstrümanların bileşenlerini belirleyebileceklerdir
  • Spektroskopik teknikler ve her bir tekniğin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir
  • Moleküler Spektroskopi ve uygulamalarını öğrenebileceklerdir
  • Atomik Spektroskopi ve uygulamalarını tanımlayabileceklerdir.
Tanımı Bu ders, kimyasal analiz ve klasik ya da enstrümantal analiz tekniklerini, enstrümanların optik bileşenlerini, atomik ve moleküler spektroskopi, atomik spektroskopi tekniklerinin ve moleküler spektroskopi tekniklerinin karşılaştırmalarnı, uygulamalarını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kimyasal Analiz, Klasik Metotlar ve Enstrümantal Metotlar Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p. 1-24
2 Spektroskopik Metotlara Giriş Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 132-163
3 Optik Enstrümanların Bileşenleri Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 164-214
4 Optik Atomik Spektroskopiye Giriş Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 8th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 215-229
5 Ara sınav
6 Atomik Absorpsiyon ve Atomik Floresans Spektrometreleri Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 230-254
7 Atomik Emisyon Spektrometresi Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 255-280
8 Ultraviyole–Görünür Moleküler Absorpsiyon Spektrometresine Giriş Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p
9 Ultraviyole–Görünür Moleküler Absorpsiyon Spektrometresi Uygulamaları Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 336-366
10 Ara Sınav
11 Infrared Spektrometresine Giriş Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 367-398
12 Infrared Spektrometresi Uygulamaları Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 430-454
13 Raman Spektroskopisi Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 455-481
14 Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi Holler, Skoog, Crouch, “Principles of Instrumental Analysis” 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, p 482-495
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Douglas Skoog, F. James Holler, and Stanley R. Couch, “Principle of Instrumental Analysis”, 6th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, ISBN-13:978-0-495-12570-9, ISBN-10: 0-495-12570-9.

Diğer Kaynaklar

Douglas Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Couch, “Fundamentals of Analytical Chemistry”, 9th edition, Brooks/Cole Cengage Learning, ISBN:978-1-4080-9373

S. Suzanne Nielsen, “Food Analysis”, 4th edition, Springer, ISBN: 978-1-4419-1477-4

L. Ebdon, E.H. Evans, A.Fisher, S.J. Hill, “An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry”, Wiley, 1998, ISBN:0-471-97418-8

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest