FE 332 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyokimya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 332
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Temel biyolojik moleküllerin kimyasal yapısı, metabolizması ve metabolik enerjiye dönüşümünü, canlı organizmada enerji sentezi, temel biyokimyasal tepkimeleri ve genetik bilgi aktarımını öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda maddelerinin temel bileşim öğeleri ile ilgili terimleri tanımlar.
  • Karbonhidrat, lipid ve protein mekanizmasını öğrenir.
  • Biyokimyasal tepkimeleri kavrar.
  • Besin maddelerinin enerjiye dönüşümünü açıklar.
  • Canlı organizmalarda lipid, protein sentezi ve genetik bilgi aktarımını öğrenir.
Tanımı Karbonhidrat, lipid ve proteinlerin kimyasal yapı ve özellikleri, metabolizmaları, metabolizmalarının kontrolü, canlı organizmada enerji sentezi, enzim kinetiği, DNA replikasyonu ve onarımı, genetik bilgi aktarımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyokimyaya Giriş. Termodinamik Yasalar ve Suda Reaksiyonlar Biochemistry, 4th Edition-Chapter 1-3
2 Biyomoleküller 1: Amino Asitler, Proteinler ve Nükleik Asitlerin Yapısı Biochemistry, 4th Edition-Chapter 4, 5
3 Biyomoleküller 2: Şeker ve Karbonhidratlar Biochemistry, 4th Edition-Chapter 11
4 Biyomoleküller 3: Lipidler ve Membranların Yapısı Biochemistry, 4th Edition-Chapter 12
5 Enzimlerin Yapısı, Enzim-Substrat İlişkisi Biochemistry, 4th Edition-Chapter 13
6 Enzim Kinetiği Biochemistry, 4th Edition-Chapter 14
7 1. Arasınav
8 Mikrobiyal Büyüme Kinetiği -
9 Karbonhidratların Metabolizması, Glikolizis, Sitrik Asit Döngüsü Biochemistry, 4th Edition-Chapter 17, 21
10 Oksidatif Fosforilasyon, ve Diğer Karbonhidrat Metabolizma Yolları Biochemistry, 4th Edition-Chapter 22, 23
11 Yağ Asitlerinin Oksidasyonu, Lipidlerin Biyosentezi Biochemistry, 4th Edition-Chapter 25
12 2. Arasınav
13 Aminoasitlerin Oksidasyonu, Aminoasitlerin Sentezi Biochemistry, 4th Edition-Chapter 26
14 DNA Replikasyonu, Onarımı ve Rekombinasyonu Biochemistry, 4th Edition-Chapter 30
15 Gen Ekspresyonu ve Genetik Bilgi Aktarımı Biochemistry, 4th Edition-Chapter 31, 32, 34
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Biochemistry, 4th Edition. by Donald Voet and Judith G. Voet . Wiley. ISBN : 978-0-470-57095-1
Diğer Kaynaklar Lehninger Principles of Biochemistry, 6e. by David L. Nelson, Michael M. Cox.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
15
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
22
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
15
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest