FE 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Teknolojisi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 312
Güz
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
  FE 270 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; meyve sebze, bakliyat, hububat, bitkisel ve hayvansal yağ kaynaklı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi ve muhafaza yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda işleme ve muhafaza temel ilkelerini tanımlayabileceklerdir.
  • Meyve, sebze, bakliyat, hububat, bitkisel ve hayvansal yağlarının karakteristik özelliklerini belirleyebileceklerdir.
  • Üretim şartlarının, ürün kalitesi üzerine olan etkilerinin analizini yapabileceklerdir.
  • Ürün kalitesi ile ilgili problemleri bağımsız olarak veya takım çalışması yaparak çözebilecekler.
  • Farklı bilgi kaynaklarına ulaşma ve fikirlerini açık bir şekilde ifade etme becerisini geliştirebileceklerdir.
Tanımı Bu ders, sebze ve meyve; hububat ve tahıl; bitkisel ve hayvansal yağların bileşenleri, kimyasal yapıları; üretim teknolojileri; muhafaza yöntemleri içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda teknolojisi- Giriş Ön okuma /Ders kitabı
2 Sebze ve meyvelerin bileşenleri ve kimyasal yapısı Ön okuma /Ders kitabı
3 Sebze ve meyve işleme yöntemleri Ön okuma /Ders kitabı
4 Sebze ve meyve muhafaza yöntemleri Ön okuma /Ders kitabı
5 Sebze ve meyvelerde kalite kontrol Ön okuma /Ders kitabı
6 Bakliyat ve hububat bileşenleri ve kimyasal yapısı Ön okuma /Ders kitabı
7 Bakliyat ve hububat işleme yöntemleri Ön okuma /Ders kitabı
8 Bakliyat ve hububat muhafaza yöntemleri Ön okuma /Ders kitabı
9 Ara sınav Ders kitabı
10 Bakliyat ve hububat kalite kontrol Ön okuma /Ders kitabı
11 Bitkisel/hayvansal yağ bileşenleri ve kimyasal yapısı Ön okuma /Ders kitabı
12 Bitkisel/hayvansal yağ işleme yöntemleri Ön okuma /Ders kitabı
13 Bitkisel/hayvansal yağ muhafaza yöntemleri Ön okuma /Ders kitabı
14 Bitkisel/hayvansal yağ kalite kontrol Ön okuma /Ders kitabı
15 Proje sunumu
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Dersin Kitabı Food Processing: Principles and Applications, Second Edition. Edited by Stephanie Clark, Stephanie Jung and Buddhi Lamsal. John Wiley & Sons Ltd. 2014.
Diğer Kaynaklar Food Science. 5th Edition. Edited by Norman N. Potter, Joseph H. Hotchkiss. Chapman & Hall. 1995.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest