FE 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Teknolojisi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 311
Güz
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
  FE 270 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hayvansal kaynaklı hammaddelerin bileşenleri ve kimyasal yapısını incelemek, temel işlemlerin hayvansal ürünler hazırlanmasında kullanımını öğrenmek, hayvansal ürünlerin muhafaza yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda mühendisliği, gıda muhafaza ve işleme temel ilkelerini tanımlayabilme
  • Hayvansal kaynaklı hammaddelerin ve ürünlerin yapısı, işlenmesi ve muhafazası konularını açıklayabilme
  • Ürün kalitesini ve güvenliğini korumak amacıyla hammaddelerin işleme ve koruma yöntemlerinin temel ilkelerini sıralayabilme
  • Hammaddelerle ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini oluşturabilme
  • İşleme koşullarının ürün kalitesi üzerine etkisini analiz edebilme
Tanımı Süt ve et bileşenleri ve kimyasal yapısı. Süt ve et ürünlerinin üretimi. Süt ve et ürünlerinin muhafazası.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Süt bileşenleri ve kimyasal yapısı/Temel Kimyasal Analizler (pH, Titrasyon asitliği) P. Walstra et al., 2006. Dairy Science and Technology. 2nd ed., CRC Pres, Boca Raton, FL. Bölüm I (Ünite 1, Ünite 2) / Nielsen S. 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 11
2 Isıl işlemlerin süt ve bileşenleri üzerindeki etkisi / Nem içeriği tayini P. Walstra et al., 2006. Dairy Science and Technology. 2nd ed., CRC Pres, Boca Raton, FL. Bölüm II (Ünite 6, Ünite 7) / Nielsen S. 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 3
3 Sütün muhafazası - Pastörizasyon, Sterilizasyon / Yağ içeriği tayini P. Walstra et al., 2006. Dairy Science and Technology. 2nd ed., CRC Pres, Boca Raton, FL. Bölüm II (Ünite 6, Ünite 8) / Nielsen S. 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 4
4 Süt ürünlerinin üretimi / Azot tayini P. Walstra et al., 2006. Dairy Science and Technology. 2nd ed., CRC Pres, Boca Raton, FL. Bölüm III (Ünite 16, Ünite 18), Bölüm IV (Ünite 24) / Nielsen S. 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 5
5 Süt ve süt ürünlerinde meydana gelen bozulmalar / Toplam karbonhidrat tayini P. Walstra et al., 2006. Dairy Science and Technology. 2nd ed., CRC Pres, Boca Raton, FL. Bölüm I (Ünite 5), Bölüm IV (Ünite 26) / Nielsen S. 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 6
6 Süt ürünlerinin muhafaza teknikleri / Vitamin C tayini P. Walstra et al., 2006. Dairy Science and Technology. 2nd ed., CRC Pres, Boca Raton, FL. Bölüm II / Nielsen S. 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 7
7 Süt ve süt ürünlerinde yapılan testler / Tuz içeriği tayini Nielsen S. 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 10
8 Ara sınav / TEKNİK GEZİ
9 Et bileşenleri ve kimyasal yapısı / Demir tayini Varnam, A. and Sutherland, H., 1995. Meat and Meat Products. 1st ed., Springer US Ünite 1 / Nielsen S., 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 9
10 Isıl işlemlerin et üzerine etkisi / Yağ karakterizasyonu Varnam, A. and Sutherland, H., 1995. Meat and Meat Products. 1st ed., Springer US Ünite 5 / Nielsen S., 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 13
11 Etin muhafazası / Miyoglobin tayini Varnam, A. and Sutherland, H., 1995. Meat and Meat Products. 1st ed., Springer US Ünite 5-9 / Nielsen S., 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 14
12 Et ürünlerinin üretimi / Enzim kullanarak glukoz içeriği tayini Varnam, A. and Sutherland, H., 1995. Meat and Meat Products. 1st ed., Springer US Ünite 5-9 / Nielsen S., 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 15
13 Et ve et ürünlerinde meydana gelen bozulmalar / Nitrat-nitrit tayini Varnam, A. and Sutherland, H., 1995. Meat and Meat Products. 1st ed., Springer US Ünite 5-9 / Nielsen S., 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 17
14 Et ürünlerinde muhafaza teknikleri / TEKNİK GEZİ Varnam, A. and Sutherland, H., 1995. Meat and Meat Products. 1st ed., Springer US Ünite 9 / Nielsen S., 2010. Food Analysis Laboratory Manual. 2nd ed. Springer. NY. Bölüm 9
15 Et ve et ürünlerinde yapılan testler / SUNUM
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı P. Walstra et al., 1999. Dairy Technology, Principles of Milk Properties and Processes, Marcel Dekker Inc., New York. / Walstra et al., 2006. Dairy Science and Technology. 2nd ed., CRC Pres, Boca Raton, FL./ Varnam, A. and Sutherland, H., 1995. Meat and Meat Products. 1st ed., Springer US.
Diğer Kaynaklar Vaclavik, V.A. and Christian E.W. 2008. Essentials of Food Science. 3rd ed., Springer Science. / Shahidi, F. et al. (eds.). 2004. Quality of Fresh & Processed Foods, Kluwer Academic/Plenum Publishers. / Springett, M.B. (ed.). 2001. Raw Ingredient Quality in Processed Foods-the Influence of Agricultural Principles and Practices, Aspen Publishers. / Fellows, P.J. 2000. Food Processing Technology: Principles and Practice. 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest