FE 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kütle Transferi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 304
Bahar
3
0
3
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı kütle transferinin temel ilkelerini ve etkileyen faktörleri tanımlayarak, gıda mühendisliği alanında karşılaşılan kütle transferi problemlerinin çözümü için bu bilgilerin kullanılmasının verilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kütle transferinin temel ilkelerini ve kütle transferini etkileyen faktörleri tanımlayabilme
  • Durgun ve hareketli fazlar boyunca eş-molar akı ve molar akı ilkelerini kavrayabilme
  • Korelasyonları kullanarak difüzyon kaysayısını hesaplayabilme
  • Homojen kimyasal reaksiyon içeren ve içermeyen moleküler difüzyon problemlerini çözebilme
  • Fazlar-arası kütle transferi ve ikili-direnç teorisi prensiplerini problemlerin çözümünde uygulayabilme
Tanımı Kütle transferinin temelleri, kütle transferi diferansiyel eşitlikleri, yatışkın ve yatışkın olmayan moleküler difüzyon, konvektif kütle transferi, konvektif kütle transferi korelasyonları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, kütle transferinin temel ilkeleri. Moleküler difüzyon, Fick yasası, difüzyon katsayısı Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G. 2001. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4rd ed., Wiley, NY. Bölüm 24
2 Kütle ortalama hızı, molar ortalama hız, hacim ortalama hızı Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. 2011. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. John Wiley and Sons, Inc. NY. Bölüm 14
3 Molar akı, moleküler difüzyon akısı, konvektif akı. Difüzyon katsayısı korelasyonları Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. 2011. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. John Wiley and Sons, Inc. NY. Bölüm 14
4 Durgun faz boyunca difüzyon Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G. 2001. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4rd ed., Wiley, NY. Bölüm 26
5 Hareketli faz boyunca difüzyon. Eş-molar zıt yayınım Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G. 2001. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4rd ed., Wiley, NY. Bölüm 27
6 1. Ara sınav
7 Kütle transferi diferansiyel eşitlikleri. Başlangıç ve sınır koşulları Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. 2011. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. John Wiley and Sons, Inc. NY. Bölüm 14
8 Homojen kimyasal reaksiyon olmadığı durumda moleküler difüzyon Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. 2011. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. John Wiley and Sons, Inc. NY. Bölüm 14
9 Homojen kimyasal reaksiyon olduğu durumda moleküler difüzyon Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. 2011. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. John Wiley and Sons, Inc. NY. Bölüm 14
10 2. Ara sınav
11 Konvektif kütle transferi Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G. 2001. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4rd ed., Wiley, NY. Bölüm 28
12 Isı ve kütle transferi analojileri Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. 2011. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. John Wiley and Sons, Inc. NY. Bölüm 6
13 Fazlar arası kütle transferi, ikili-direnç teorisi Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G. 2001. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4rd ed., Wiley, NY. Bölüm 29
14 Konvektif kütle transferi korelasyonları Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G. 2001. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4rd ed., Wiley, NY. Bölüm 30
15 Dönem değerlendirmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G. 2001. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4rd ed., Wiley, NY. Bölüm Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G. 2001. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4rd ed., Wiley, New York.
Diğer Kaynaklar Incropera, F.P., Dewitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. 2011. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. John Wiley and Sons, Inc. New York.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest