FE 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel İşlemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 302
Bahar
3
2
4
8

Ön Koşul(lar)
  FE 212 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
ve FE 251 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; gıda mühendisliğinde kullanılan temel işlemlerin ilkelerinin verilmesidir. Bu ders, gıda mühendisliğinde kullanılan değişik işlemlerin matematiksel analizini içerir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda mühendisliği işlemlerinin temel prensiplerini tanımlayabilecektir.
  • Kurutma, evaporasyon ve ayırma gibi Gıda Mühendisliği işlemlerini açıklayabilecektir.
  • Gıda Mühendisliği temel işlemlerindeki problem ve çözüm metotlarını tanımlayabilecektir.
  • Farklı temel işlemleri matematiksel olarak analiz edebilecektir.
Tanımı Bu ders ısıl işlemler, kurutma, evaporasyon, dondurma, ekstraksiyon, distilasyon ve boyut küçültme gibi gıda proseslerinde uygulanan temel işlemlerin matematiksel olarak incelenmesi ve gerekli analiz ve hesaplamaların yapılmasını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda mühendisliği işlemlerinde madde enerli denklikleri Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 3
2 Gıda işlemlerinde akışkanlar Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 6 R.P. Singh and D.R. Heldman, 2013, Introduction to Food Engineering (5th ed.). Elsevier, London Chapter 2
3 Gıda işlemlerinde ısı transferi Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 7 R.P. Singh and D.R. Heldman, 2013, Introduction to Food Engineering (5th ed.). Elsevier, London Chapter 4
4 Gıdalardaki kimyasal reaksiyon kinetiği Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA
5 Gıdalarda ısıl işlem hesaplamaları Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 14
6 Soğutma, gıdalarda dondurma Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 10 R.P. Singh and D.R. Heldman, 2013, Introduction to Food Engineering (5th ed.). Elsevier, London Chapter 6, Chapter 7
7 Ara Sınav I
8 Evaporasyon Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 11 R.P. Singh and D.R. Heldman, 2013, Introduction to Food Engineering (5th ed.). Elsevier, London Chapter 8
9 Psikometri R.P. Singh and D.R. Heldman, 2013, Introduction to Food Engineering (5th ed.). Elsevier, London Chapter 9
10 Dehidrasyon Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 12 R.P. Singh and D.R. Heldman, 2013, Introduction to Food Engineering (5th ed.). Elsevier, London Chapter 12
11 Ara Sınav II
12 Gıdalarda ayırma işlemleri Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 13 R.P. Singh and D.R. Heldman, 2013, Introduction to Food Engineering (5th ed.). Elsevier, London Chapter 11
13 Ekstraksiyon Toledo, R.T., 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA Chapter 14
14 Tekrar
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

R.P. Singh and D.R. Heldman, 2013, Introduction to Food Engineering (5th ed.). Elsevier, London R.T. Toledo, 2007, Fundementals of Food Engineering (3rd ed)., Springer, USA

Diğer Kaynaklar

Fellows, P.J. 2000. Food Processing Technology: Principles and Practice. 2nd Ed. CRC Press, Boca Raton, FL. C. J. Geankoplis, 2014, Transport Processes and Separation Process Principles, Pearson Education Limited, Essex

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
12
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
40
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest