FE 270 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Kimyası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 270
Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
  CHEM 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin gıdaların temel bileşenleri olan karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler, su ve yiyeceklerin hazırlanması süresince oluşan kimyasal değişmeleri anlamalarını sağlayacaktır ve gıda bileşenlerinin analizi için gerekli laboratuvar tekniklerini öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda kimyası terimlerini anlayabilme
  • Gıda bileşenlerinin kimyasal reaksiyonları ve fonksiyonel yapısını kavrayabilme
  • Gıda kabul, depolama, koruma ve işleme sürecinde değişimleri açıklayabilme
  • Gıda bileşenlerinin analizi için gerekli laboratuvar tekniklerini öğrenebilme
Tanımı Gıdaların bileşenleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve su. Gıdaların hazırlanması, depolanması, saklanması ve işlenmesi sırasında bileşiminde meydana gelen kimyasal değişiklikler. Nitel ve nicel yöntemler ile gıda bileşenlerinin analiz yöntemleri. Gıda bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin gıdaların fiziksel, işlevsel ve besinsel özelliklerine etkileri. Gıdalardaki doğal lezzet ve aroma bileşenleri, renk maddeleri. Gıda katkı maddeleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Su ve özellikleri, gıdalarda bulunan su, su aktivitesi Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 1&2
2 Karbonhidratların kimyasal yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 4
3 Karbonhidratların fonksiyonel yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 4
4 Proteinlerin kimyasal yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 6
5 Proteinlerin fonksiyonel yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 6
6 Yağların kimyasal yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 5
7 Yağların fonksiyonel yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 5
8 Ara sınav
9 Minerallerin kimyasal yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 9
10 Minerallerin fonksiyonel yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 9
11 Vitaminlerin kimyasal yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 8
12 Vitaminlerin fonksiyonel yapısı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 8
13 Gıda enzimleri Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 7
14 Gıda katkı maddeleri Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 12
15 Doğal lezzet ve aroma bileşenleri, renk maddeleri Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., NY. Chapter 10&11
16 Final Sınavı Ön okuma

 

Dersin Kitabı Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd edition. Marcel and Dekker, Inc., New York.
Diğer Kaynaklar deMan, J.M., 1990. Principles of Food Chemistry, 2nd edition. Chapman& Hall, New York. / Göğüş, F., Fadıloğlu, S., 2006. Food Chemistry. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest