FE 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Organik Kimya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 260
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  CHEM 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı organik bileşiklerin tanımları, bağları ve reaksiyonları konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar
  • Organik bileşikler ve streokimyaları
  • Halkalı yapılar ve aromatiklik
  • Alkoller ve fenoller
  • Eterler ve epoksiler
  • Aldehit ve ketonlar
  • Karboksilik aistler
  • Aminler
Tanımı Karbon Bileşikleri ve Kimyasal bağlar, Fonksiyonel gruplar, Asitler ve bazlar, Hidrokarbonlar, Alkoller, Esterler, Aldehit ve Ketonlar, Karboksilik asit ve türevleri, Aminler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Organik Kimyaya Giriş, Kimyasal Bağlar Ön Okuma
2 Polar kovalent bağlar ve alkanlar Ön Okuma
3 Sikloalkanlar ve stereokimya Ön Okuma
4 Organik reaksiyonlar Ön Okuma
5 Alkenler Ön Okuma
6 Vize Ön Okuma
7 Alkinler Ön Okuma
8 Benzenler ve Aromatiklik Ön Okuma
9 Vize Ön Okuma
10 Alkoller ve Fenoller Ön Okuma
11 Eterler, Esterler ve Epoksiler Ön Okuma
12 Aldehit ve Ketonlar Ön Okuma
13 Karboksilik Asitler ve Türevleri Ön Okuma
14 Karbonil Alfa Yer Değiştirme Tepkimeleri Ön Okuma
15 Aminler Ön Okuma
16 Final Ön Okuma

 

Dersin Kitabı McMurry J.E., Organic Chemistry 8th edition Brooks/Cole Cengage Learning ISBN-10:0-8400-5453-X ISBN-13: 978-0-8400-5453-1
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest