FE 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Analitik Kimya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 250
Güz
3
2
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin analitik kimya araçlarına, konsantrasyon birimleri ve hesaplamalardaki hatalar, gravimetrik ve volumetrik metotlar, kompleks asit-baz sistemleri, komplekleşme ve çökleme reaksiyonları ve titrasyonları, elektrokimyasal metotları tanımalarıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Analtik kimya araçları
  • Analitik Kimyada kullanılan hesaplamalar
  • Hatalar ve hesaplamalar, örnekleme, standardizasyon, ve kalibrasyon modelleri
  • Sulu çözeltiler ve kimyasal denge
  • Gravimetrik ve volumetrik analiz metotları
  • Kompleks asit-baz sistemleri, komplekleşme ve çökelme reaksiyonları ve titrasyonları
  • Elektrokimyasal Metotlar
  • Potensiyometri ve hesaplamaları
Tanımı Bu ders konsantrasyon birimleri, hata hesaplamalrı, gravimetric ve volumetric metotları, elektrokimyasal metotları içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Analitik Kimyada Kullanılan hesaplamalar, Kimyasal Analizlerde Hatalar/ Giriş Laboratuvar Kuralları, Laboratuvar Ekipmanları
2 Kimyasal Analizlerde Gelişigüzel Hatalar, İstatiksel Veri Değerlendirmesi/ Laboratuvar Ekipmanlarında Doğruluk ve Kesinlik Çalışmaları Ön okuma
3 Sulu Çözeltileri ve Kimyasal Denge/ Standart Çözeltiler ve Asit Titrasyonu Ön okuma
4 Kimyasal Dengelerde Elektrolitlerin Etkileri/ Standart Çözeltiler ve Asit Titrasyonu Ön okuma
5 Kompleks sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümü/ Asit Titrasyonu ve pH Ön okuma
6 Gravimetrik Metot Analizi/ Kalsiyumun Kompleksometrik Tayini Ön okuma
7 Analitik Kimyada titrasyonlar, Nötralizasyon titrasyonlarının prensipleri/ Kalsiyumun Kompleksometrik Tayini Ön okuma
8 Kompleks Asit- Baz Sistemleri/ Mohr Titrasyonu ile Sodyum Tayini Ön okuma
9 Nötralizasyon Reaksiyonlarının Uygulamaları/ ARA SINAV Ön okuma
10 Komplekleşme ve Çökelme Reaksiyonları/ Potensiyometrik Titrasyon Ön okuma
11 Elektrokimyaya Giriş/ Potensiyometrik Titrasyon Ön okuma
12 Redoks Reaksiyonlarının Uygulamaları/ Redoks Titrasyonlari Ön okuma
13 Redoks Reaksiyonlarının Titrasyon Uygulamaları/ Tuzda İyot Tayini Ön okuma
14 Potensiyometri / Şarapta SO2 Tayini Ön okuma
15 Dönem Değerlendirmesi/ SUNUM Ön okuma
16 FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı Skoog D.A., West D.M., Holler J.M., Crouch S.R.; Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th Edition, Cengage Learning EMEA., 934 pp.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest