FE 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Mikrobiyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 201
Güz
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mikroorganizmaların genel özellikleri, beslenme ve büyüme koşulları, mikrobiyolojik sayım, izolasyon teknikleri ve tanımlama konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve özellikleri öğrenebilecek
  • Mikroorganizmaların hücre yapısı, fonksiyonları ve metabolizmaları hakkında bilgi kazanılabilecek
  • Mikroorganizmaların hücre yapısı, fonksiyonları ve metabolizmaları hakkında bilgi kazanılabilecek
  • Mikroorganizmaların beslenme ve gelişme ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Mikrooganizmaların gelişiminde etkili faktörleri ve mikrobiyal üremenin kontrolünü öğrenebilecek
Tanımı Bu ders mikroorganizmaların özellikleri, beslenme ve gelişme ihtiyaçları, mikrobiyal metabolizma ve temel mikrobiyoloji laboratuvar tekniklerini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve mikrobiyolojinin önemi/ Laboratuvar kuralları, genel araç ve gereçlerin tanıtımı
2 Mikrobiyolojinin Önemi ve Tarihi/ Sterilizasyon teknikleri, besiyeri çeşitleri ve hazırlama Ön okuma
3 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi/ Mikroskop kullanımı, Preperat hazırlama ve boyama Teknikleri Ön okuma
4 Prokaryotların hücre yapısı ve fonksiyonu Bakteri ve arkeaların özellikleri/ İnokulum, inokulasyon kültür hazırlama, dökme ve yayma teknikleri I Ön okuma
5 Mantarların (Fungi) özellikleri/ İnokulum, inokulasyon kültür hazırlama, dökme ve yayma teknikleri II Ön okuma
6 Algler ve Protozoa/ Bakteriyel Sayım/ Indirek ve direk mikroskobik sayım teknikleri Ön okuma
7 Mikrobiyal Metabolizma/ Çizgi Plaka (Spread plate)Tekniği Ön okuma
8 Virüslerin genel özellikleri/ Mikrobiyolojide kullanılan biyokimyasal testler Ön okuma
9 ARA SINAV/ Kültürel yöntemle maya ve küf sayımı Ön okuma
10 Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler/ Anaerop bakterilerin kültürü Ön okuma
11 Mikroorganizmaların besin ihtiyaçları/ Bakteriyel büyümeyi etkileyen faktörler: Sıcaklık, pH ve Oksijen Ön okuma
12 Mikroorganizmaları üremelerini etkileyen faktörler/ Spektrometre/Bakteri büyüme eğrisi Ön okuma
13 Mikrobiyal üreme ve büyümenin kontrolü/ Antimikrobiyal Ajanlar, Isı ölüm zamanı eğrisi Ön okuma
14 Mikrobiyal Patojenler/ Laboratuvar Sınavı Ön okuma
15 Mikrobiyal Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Tekniklerin gözden geçirilmesi ve tekrarı Ön okuma
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Microbiology: A system's Approach, Third Edition by Marjorie Kelly Cowan, Miami University. ISBN: 007352252
Diğer Kaynaklar Microbiology: Pearson New International Edition: A Laboratory Manual, 10/E by James Cappuccino&Natalie Sherman. ISBN-13: 9781292040394

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest